Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Z-channel zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Z-channel zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Inhoud
Hoewel Z-channel ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Z-channel niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Z-channel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Z-channel accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Z-channel kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Z-channel geen invloed heeft. Z-channel kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Deze website is ontwikkeld door tdme Marketing & Communcation. Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Informeer naar onze oplossingen!